پرش به محتوای اصلی

12

سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

در استان کهگیلویه و بویراحمد

• مدیریت پست بانک

اداره کل ارتباطات زیرساخت

اداره کل پست استان

همچنین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانی نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات ایران را در حوزه استانی بر عهده دارند.